Song of Cicadas

Още един моноспектакъл в афиша за м.ноември 🍂 на театър Отражение / Reflection , който вълнува и хваща за гърлото

🎭SONG of CICADAS🎭,

пиеса на Maria N. Angelova и Simeon Dimitrov ,

представена на 🌐 английски език 🌐,

в която героинята прегръща несъвършенствата в живота, за да запази своето човешки нежно и любящо чувство за самосъзнание.

Елате и гледайте 🎭

Вземете или споделете с вашите англоговорящи приятели, за да съпреживее те с тях емоциите, които ще предизвика прекрасната игра на Maria N. Angelova.

12, 13, 14 и 15 ноември, 7.30 pm

сцена „Отражение“

St.George’s Macedono-Bulgarian

Eastern Orthodox Church

17 Regent St

Toronto,ON

M5A 3N4

За билети и допълнителна информация :

тел. 647-878-5807, 416-828-3808

https://www.eventbrite.ca/e/460454641227

Song of Cicadas